Davet Mektubu

Değerli Meslektaşlarımız,

Derneğimizin XII. Rinoplasti ve V. Yüz Estetiği Kursları bu yıl 09-12 Mayıs 2019 tarihleri arasında Mersin’de, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Kursumuza Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı ev sahipliği yapacaktır.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin ana uğraşılarından olan “Rinoplasti” ve “Yüz Estetiği” konularında bilgilerimizi tazelemek, güncel yaklaşımları gözden geçirmek ve aramızda görüş alışverişi yapmak temel hedefimizdir.

Kursumuzun ilk iki günü kadavra diseksiyonları, son iki gününde ise teorik bilgi paylaşımlarının yapılmasını planladık. Kurs katılımcıları sadece kadavra kursuna ya da sadece teorik kursa katılabilecekleri gibi her iki kursa da katılabilirler. Diseksiyonlar rinoplasti, yüz estetik cerrahisi ve anatomi konusunda deneyimli plastik cerrahların gözetiminde kursiyerler tarafından bizzat yapılacaktır. Taze kadavra üzerinde hem anatomi hem cerrahi teknikler detaylı olarak gösterilecektir. Kadavra kursu 20 kursiyerle sınırlıdır.  

Kursun ilk gününde Rinoplasti Kadavra Diseksiyonu’nda, katılımcılar, rinoplastide insizyonlar, diseksiyon teknikleri, septum cerrahisi, kıkırdak grefti alma ve uygulama, sütür teknikleri, osteotomi teknikleri ve rinoplastide sık karşılaşılan sorunların çözümlerine ilişkin teknikleri, deneyimli meslektaşlarımızın rehberliğinde uygulama fırsatı bulacaklardır.

Kursun ikinci gününde yapılacak olan Yüz Estetiği Kadavra Diseksiyonu’nda, katılımcılar, yüz bölgesindeki insizyonlar, SMAS ve platismaya yönelik işlemler, diseksiyon teknikleri, sütür teknikleri, iple asma teknikleri ve yüz bölgesi estetik işlemlerde sık karşılaşılan sorunların çözümlerine ilişkin teknikleri, bu alanda deneyimli meslektaşlarımızın gözetiminde uygulayabileceklerdir.

Kursun teorik bölümünde ise çok sayıda video paylaşım oturumlarına yer verilecektir. İçerik olarak rinoplasti ve yüz estetiği anatomisi, klasik uygulama teknikleri, bu tekniklerin karşılaştırılması, sık karşılaşılan problemler için çözüm önerileri katılımcılara interaktif olarak sunulacaktır.

Katılımcılarımızın ve eğitmenlerimizin gün içindeki yorgunluklarını atabilmeleri ve katılımcıların alanında tecrübeli hocalar ile birebir iletişime geçebilmeleri için zengin bir sosyal program da hazırlanmaktadır.

Rinoplasti ve Yüz Estetiği Kurslarında, Mersin’de buluşmak dileği ile...

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Bilimsel İşler Sorumlusu
Prof. Dr. Şakir Ünal
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Yavuz Demir
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Alper Sarı
Düzenleme Kurulu