Bilimsel Program

Untitled Document
9 Mayıs 2019, PERŞEMBE
Eğitmenler:
Dr. Akın Yücel, Dr. Alper Sarı, Dr. Erhan Eryılmaz, Dr. Ersoy Konaş, Dr. İsmail Kuran, Dr. Mehmet Bayramiçli, Dr. Naci Çelik, Dr. Nedim Savacı,
Dr. Reha Yavuzer, Dr. Selahattin Özmen, Dr. Şakir Ünal, Dr. Şükrü Yazar, Dr. Yavuz Başterzi, Dr. Yavuz Demir
Taze Kadavra Kursu
08:30-09:00 Açılış
  Kurs Başkanı Dr. Yavuz Demir
  TPRECD Çukurova Bölge Sorumlusu Dr. Metin Yavuz
  TPRECD Bilimsel İşler Sorumlusu Dr. Şükrü Yazar
  Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Dr. A. Hakan Öztürk
Kadavra Disseksiyon Kursu - Rinoplasti
09:00-09:15 Kurs Hakkında Genel Bilgiler Dr. Alper Sarı
09:15-09:45 Cerrahi Burun Anatomisi (teorik) Dr. Deniz Uzmansel
10:00-13:00 Rinoplastide Diseksiyon
  Transkolumellar İnsizyon ve Kolumellar Flebin Kaldırılması Kadavra Eğitmenleri
  Alt Lateral Kıkırdakların Diseksiyonu
  Burun Yumuşak Doku Ligament Disseksiyonu
  Üst Lateral Kıkırdakların Septumdan Ayrılması
  Dorsal Hump Disseksiyonu - Perikondrioperiost Flebi
  Septumda Submukoperikondrial Disseksiyon
  Anterior Nazal Spine Disseksiyon
  Kıkırdak Septumda L Destek Korunarak Septal Graft Alınması
  Kemik Septuma Müdahale
  Kemik Hump Eksizyonu
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-18:00 Orta Hat Osteotomileri
  1. Medial Osteotomi Kadavra Eğitmenleri
  2. Medial Oblik Osteotomi
  Lateral Osteotomiler
  1. İnternal
  2. Eksternal
  Spreader Greft ve Spreader Flep Uygulamaları 
  Alt Lateral Kıkırdaktan Eksizyon veya Scroll Ligament Korunması
  Dom Divizyonu
  Burun Ucu Sütürleri
  1. Transdomal
  2. İnterdomal
  Tongue in Groove Tekniği
  Kolumellar Strut Greft Yerleştirilmesi
  Septal Extension Grefti Yerleştirme
  Lateral Krural Strut Grefti Yerleştirilmesi
  Burun Ucuna Greft Uygulamaları
  Alar Rezeksiyon
  İnsizyonların Kapatılması

10 Mayıs 2019, CUMA
Eğitmenler:
Dr. Akın Yücel, Dr. Alper Sarı, Dr. Erhan Eryılmaz, Dr. Ersoy Konaş, Dr. İsmail Kuran, Dr. Mehmet Bayramiçli, Dr. Naci Çelik, Dr. Nedim Savacı,
Dr. Reha Yavuzer, Dr. Selahattin Özmen, Dr. Şakir Ünal, Dr. Şükrü Yazar, Dr. Yavuz Başterzi, Dr. Yavuz Demir
Taze Kadavra Kursu
08:30-09:15 Yüzün Cerrahi Anatomisi Dr. Alev Bobuş
09:15-12:30 Kadavra Diseksiyonu 1. Bölüm
  Alın Germe-Kaş Asma Kadavra Eğitmenleri
Koronal Kesi
Temporal Bölge Diseksiyonu
Kaş Asma
Korrugator, Supraorbital ve Supratroklear Sinirlere Ulaşım
Üst Blefaroplasti
Yağ Paketlerine Ulaşım
Lakrimal Bez Disseksiyonu
Levatör Kas Anatomisi, Levatör Plikasyonu
Transpalpebral Korrugatör Eksizyonu
Transpalpebral Kaş Kaldırma
Üst Kapakta Yağ İnjeksiyonu Planları
Alt Blefaroplasti
Transkonjunktival Yaklaşım Planları
Subsiliyer Yaklaşım
Alt Kapak Yağ Paketleri
Alt Kapakta Yağ Transpozisyonu
Kantal Ligamanlar, Kantoplasti, Kantopeksi
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-17:30 Kadavra Diseksiyonu 2. Bölüm
  Orta Yüz Germe Kadavra Eğitmenleri
  Transpalpebral Orta Yüz Disseksiyonu
  Supraperiosteal ve Subperiosteal Planlar
  Bischat Yağı Transpozisyonu/Eksizyonu
  Yüz Germe
  Deri Disseksiyonu
  SMAS Plikasyon Teknikleri
  High SMAS Yüz Germede Disseksiyon
İp ile askı teknikleri
  Boyun Germe ve Boyun Estetiği 
  Submental Yaklaşım
  Platisma Önü ve Arkası Yağ Dokusu
  Korset Platismoplasti
  Submandibuler bezine yaklaşım
  Chin İmplant
18:00-19:00 Konferans: Bir Asır Önce Doğan Özgürlük Güneşi Pınar Ayhan
     

11 Mayıs 2019, CUMARTESİ
08:30-09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  Kurs Başkanı Dr. Şakir Ünal
  TPREC Derneği Başkanı Dr. Sühan Ayhan
  Mersin Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmet Çamsarı
09:00-09:55 Rinoplastide Planlama
  Oturum Başkanları: Dr. Metin Yavuz, Dr. Hakan Bulam  
09:00-09:10 Fonksiyonel Burun Anatomisi Dr. Cengiz Özcan
09:10-09:20 Burun hastası ile ilk görüşme ve planlama Dr. Mehmet  Bayramiçli
09:20-09:30 Fotoğrafik dökümantasyonda teknoloji kullanımı Dr. Naci Çelik
09:30-09:40 Onam Formları Dr. Atilla Arıncı
09:40-09:50 Medikolegal Sorunlar Dr. Atilla Arıncı
09:50-09:55 Tartışma  
09:55-10:55 Kapalı Rinoplasti
  Oturum Başkanları: Dr. Osman Latifoğlu, Dr. Burak Kaya  
09:55-10:05 Kapalı Rinoplastide Subperikondrial Diseksiyon Dr. Ali Murat Akkuş
10:05-10:15 Kapalı Rinoplastide İleri Teknikler Dr. Erdem Tezel
10:15-10:25 Kapalı Rinoplastide Kıkırdak Greftleri ve Flepleri Dr. Süleyman Taş
10:25-10:35 Kapalı Rinoplastide 30 senelik tecrübelerim Dr. Nurhan Özbaba
10:35-10:50 Preservation rinoplasti Dr. Ali Murat Akkuş
10:50-10:55 Tartışma  
10:55-11:10 Kahve Arası
11:10-12:40 Açık Rinoplastiye Giriş, Septoplasti ve Havayoluna Yönelik Yaklaşımlar
  Oturum Başkanları: Dr. Yavuz Başterzi, Dr. Alper Aksoy
11:10-11:20 Açık Rinoplastide Temel İnsizyon ve Diseksiyonlar Dr. Ali Teoman Tellioğlu
11:20-11:30 Açık Rinoplastide Pitanguy Ligamanının Onarılmasının Önemi Dr. Yağmur Yaprak Balı
11:30-11:40 Septoplasti Dr. Bilsev İnce
11:40-11:50 Ekstrakorporeal septum şekillendirilmesi ve tespiti Dr. Burak Kaya
11:50-12:00 Endoskopik Girişimler ve Konkalara yaklaşım Dr. Tamer Seyhan
12:10-12:20 Spreader  Greft ve Flepler  Dr. Selahattin Özmen
12:20-12:35 Video Sunumu - Kişisel Teknik Dr. Haldun Kamburoğlu
12:35-12:40 Tartışma  
12:40-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:20 Burun Sırtı ve Radiks
  Oturum Başkanları: Dr. Akın Yücel, Dr. Yakup Sarıgüney  
13:30-13:40 Temel Osteotomi Teknikleri Dr. Ersoy Konaş
13:40-13:50 Osteotomide Mikrotestere ve Ultrasonik Testere  Dr. Ferit Demirkan
13:50-14:05 Video Sunumu - Kişisel Teknik - piezo kullanımı Dr. İsmail Kuran
14:05-14:20 Tartışma  
14:20-15:40 Burun Ucu
  Oturum Başkanları: Dr. Ferit Demirkan, Dr. Billur Sezgin  
14:20-14:30 Burun Ucunun Analizi ve Konumlandırılması Dr. Hakan Bulam
14:30-14:40 Tip - Radiks Dengesi Dr. Haldun Kamburoğlu
14:40-14:50 Burun Ucunun Dikişler ile Şekillendirilmesi Dr. Mehmet Bayramiçli
14:50-15:00 Burun Ucunda Greft Seçimleri Dr. İsmail Kuran
15:00-15:10 Zor burun ucu ve çözüm önerileri Dr. Hakan Şirinoğlu
15:10-15:20 Primer ve Sekonder Olgularda Tip Plasti  Dr. Erhan Eryılmaz
15:20-15:35 Video Sunumu - Tıp Plastide Algoritmik Yaklaşım Dr. Erhan Eryılmaz
15:35-15:40 Tartışma  
15:40-16:25 Burun Kanatları, Burun Tabanı ve Komşu Yapılar
  Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Deveci, Dr. İlker Yazıcı  
15:40-15:50 Asimetrik Yüzün Analizi ve Rinoplasti  Dr. Muhiddin Eski
15:50-16:00 Geniş Tabanlı ve Yayvan Burun Problemine Çözüm Önerileri Dr. Başar Kaya 
16:00-16:10 Burun Tabanı ve Kanatlara Yönelik Eksizyon Algoritması Dr. Kemal Fındıkçıoğlu
16:10-16:20 Burun ve Komşuları Dr. Eser Yüksel
16:20-16:25 Tartışma  
16:25-16:40 Kahve Arası
16:40-17:40 Özel Konseptler
  Oturum Başkanları: Dr. İbrahim Vargel, Dr. Göktekin Tenekeci  
16:40-16:50 Burun ucunda derin ligaman diseksiyonu Dr. İlker Yazıcı
16:50-17:00 Lateral Osteotomisiz Rinoplasti Konsepti Dr. Selahattin Özmen
17:00-17:10 Primer rinoplatilerde hangi kıkırdak greflerinin kullanılmasından kaçınılmalıdır? Dr. Naci Çelik
17:10-17:20 Volumetrik Rinoplasti Konsepti Dr. Haldun Kamburoğlu
17:20-17:35 Drop Down Rinoplasti Konsepti Dr. İsmail Küçüker
17:35-17:45 Video Sunumu - Tripod Konseptinin Kişisel Tekniğe Uyarlanması Dr. İsmail Küçüker
17:45-17:50 Tartışma  
17:50-19:05 Sekonder Rinoplasti ve Cerrahi Dışı Uygulamalar - Postoperatif Bakım
  Oturum Başkanları: Dr. Muhiddin Eski, Dr. Başar Kaya  
17:50-18:00 Sekonder Olgularda Diseksiyon - Tehlike Noktaları Dr. Ali Teoman Tellioğlu
18:00-18:10 Sekonder Rinoplastide Dorsum ve Burun Ucu Sorunları Dr. Ali Gürlek
18:10-18:20 Sekonder Kısa Burun Deformitesi ve Çözümü Dr. Alper Sarı
18:20-18:30 Septal Perforasyon ile Başa Çıkma Algoritması Dr. Selahattin Özmen
18:30-18:40 Burun dışı greft alternatifleri (konka-kosta-fasya) Dr. Şükrü Yazar
18:40-18:50 Postoperatif Bakım Dr. Hakan Şirinoğlu
18:50-19:00 Dolgularla Burun Şekillendirilmesi Dr. Serhan Tuncer
19:00-19:05 Tartışma  
20:00 Akşam Yemeği

12 Mayıs 2019, PAZAR
08:30-10:10 Göz Kapağı ve Alın Estetiği
  Oturum Başkanları: Dr. Nuri Soysal, Dr. Bilsev İnce  
08:30-08:45 Üst Bleforaplasti ve Transpalpebral Kaş Kaldırma Dr. Adnan Menderes
08:45-09:00 Alt Blefaroplasti Dr. Akın Yücel
09:00-09:15 Transkonjunktival Blefaroplasti Dr. Nezail Demirciler
09:15-09:30 Kaş ile Göz Arası Dr. Eser Yüksel
09:30-09:45 Kombine Göz Çevresi Cerrahisi Dr. Ozan Bitik
09:45-10:00 Alın Germe Dr. Ozan Bitik
10:00-10:10 Tartışma  
10:10-10:25 Kahve Arası
10:25-11:50 Orta Yüz ve Endoskopik Cerrahi
  Oturum Başkanları: Dr. Cemal Şenyuva, Dr. Cengiz Eser  
10:25-10:40 Kantopeksi- Kantoplasti Dr. Metin Yavuz
10:40-10:55 Bişektomi Dr. Billur Sezgin
10:55-11:10 Gençlerde Yüz Estetiği Cerrahisi Dr. Erdem Tezel
11:10-11:25 Transpalpebral Orta Yüz Germe Dr. Ali Rıza Erçöçen
11:25-11:40 Orta Yüz Germe ve Malar İmplant Uygulamaları Dr. Erhan Eryılmaz
11:40:11:50 Tartışma  
11:50-13:00 Yüze Yağ Enjeksiyonları ve Yüzde Tamamlayıcı Diğer Estetik Girişimler
  Oturum Başkanları: Dr. Naci Çelik, Dr. Ahmet Duymaz  
11:50-12:00 Yağ Enjeksiyonlarında Temel Prensipler Dr. İbrahim Vargel
12:00-12:10 Yüze Yağ Enjeksiyonları Dr. Akın Yücel
12:10-12:20 Yüze Yağ Enjeksiyonları Dr. Naci Çelik
12:20-12:30 Yüze Nanofat ve SVF uygulamaları Dr. Berfu Babuçcu
12:30-12:40 Chin İmplant ve Genioplasti Yöntemleri Dr. Ersoy Konaş
12:40-12:50 Kepçe Kulak Onarımları Dr. Haluk Vayvada
12:50-13:00 Tartışma  
13:00-13:45 Öğle Yemeği
13:45-15:25 Video Oturumları: A'dan Z'ye Yüz ve Boyun Germe
  Planlama, cilt flebi hazırlanması, SMAS plikasyonu, High SMAS, platisma, kapama
  Oturum Başkanları: Dr. İsmail Kuran, Dr. Erol Kesiktaş  
13:45-14:15 Video Oturumu 1 Dr. Cemal Şenyuva 
14:15-14:45 Video Oturumu 2 Dr. Ozan Bitik
14:45-15:15 Video Oturumu 3 Dr. İsmail Kuran
15:15-15:25 Tartışma  
15:25-15:40 Kahve Arası
15:40-16:50 Yüzde Minimal İnvazif İşlemler
  Oturum Başkanları: Dr. Mustafa Cömert, Dr. Eksal Kargı  
15:40-15:50 Yüzde Dolgu Uygulamaları:Karar verme, nereye, ne kadar, hangi dolgu Dr. Serhan Tuncer
15:50-16:00 Yüzde Dolgu Uygulamaları Dr. Derya Özçelik
16:00-16:10 Dolgu Komplikasyonları Dr. Eksal Kargı
16:10-16:20 Yüzde İp ile Askı Yöntemleri Dr. Naci Çelik
16:20-16:30 VASER ile Boyun Gençleştirme Dr. Onur Gürbüz
16:30-16:40 Ameliyatsız Yüz Gençleştirme Dr. Eksal Kargı
16:40-16:50 Tartışma  
16:50 Kapanış